فرم پرداخت در کدام قسمت از سایت قرار گرفته است؟

در حال حاضر فرم پرداخت برای تمامی کاربران در دسترس نبوده و تنها لینک وردی آن برای کاربرانی که در مرحله پرداخت قرار گرفته باشند ارسال خواهد گردید ، به یاری خداوند بزودی فرم پرداخت اصلی را برای عموم منتشر خواهیم کرد .
برای ارسال نظر وارد سایت شوید