چابک وب با تکیه بر اصل حفاظت و حراست از اطلاعات شخصی کاربران اعلام میدارد کلیه ی اطلاعات شخصی حقیق و حقوقی افراد نزد چابک وب به صورت محرمانه تلقی شده و به هیچ عنوان در اختیار غیر قرار نخواهد کرفت . لذا به تمامی کاربران توصیه میشود در تمامی…
گروه چابک وب موفق به اخذ پروانه نظام صنفی و جواز کسب و همچنین بعنوان یک شرکت ثبت شده دارای کد و شناسه ملی کلیه مراحل قانونی را طی کرده و کلیه قراردادهای منعقده در این وب سایت تحت نظارت کلیه ی ادارات و مسئولین ذیربط بوده و جای هیچ…
بعد از پر کردن فرم سفارش و ارسال و یا انتخاب یکی از بسته های شگفت انگیز پیش نویس کاملی از قرارداد به آدرس ایمیل ارائه شده توسط شما ارسال می گردد و به محض پرداخت هزینه اولیه اعلامی در قرارداد فرم قرارداد ممهور به مهر و امضای چابک وب…